Privacy Policy

Hello Scotland Limited is een van de toonaangevende bedrijven voor bestemmingsbeheer in Schotland, gespecialiseerd in handgemaakte incentives en evenementen in Schotland. Dit beleid beschrijft hoe Hello Scotland uw gegevens verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en opslaat.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

bron De verzamelde gegevens Doel en rechtsgrondslag
www.helloscotland.com en bijbehorende domeinen (waaronder .nl & .de) We gebruiken websitelogbestanden, cookies en digitale analyses (Google) om informatie te verzamelen over hoe mensen deze site gebruiken Wij verzamelen of bewaren uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam of adres) niet in onze websiteanalyses. We kunnen echter erkennen dat gedrag toebehoort aan één persoon. De verzamelde informatie helpt ons te onderzoeken of elke website aan de behoeften van zijn gebruikers voldoet en om te evalueren hoe elke website kan worden verbeterd. Wij slaan informatie op over welke pagina's u bezoekt, hoe lang u op de site bent, hoe u hier terecht bent gekomen en waar u op heeft geklikt.
www.helloscotland.com en bijbehorende domeinen (waaronder .nl & .de) Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, vragen wij om een ​​beperkte hoeveelheid informatie, waaronder uw naam en e-mailadres Wij verzamelen deze gegevens alleen als wij uw toestemming hebben en bewaren deze in een beveiligde database. Wij bewaren deze gegevens gedurende vijf jaar na uw laatste interactie met ons, tenzij u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, wordt deze binnen een maand verwijderd.
www.helloscotland.com en bijbehorende domeinen (waaronder .nl & .de) Wanneer u een contactformulier invult, verzamelen wij uw naam, e-mailadres en eventuele verdere informatie die u in uw bericht vermeldt. Deze informatie kan worden opgeslagen in ons beveiligde CRM-systeem, als het nodig is om dit vast te leggen voor toekomstige communicatie. De wettelijke basis hiervoor is gerechtvaardigd belang. Als u akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrief, worden deze gegevens bewaard in een beveiligde database. Deze gegevens bewaren wij vijf jaar na uw laatste interactie met ons, tenzij het gaat om een ​​aankoop/offerte, of als u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, wordt deze binnen een maand verwijderd.
Enquêtes (bijv. Survey Monkey) Uw naam en 'groeps'-informatie Als u ermee instemt om ons informatie te verstrekken via een enquête, wordt dit gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe we onze service kunnen verbeteren. Het wordt opgeslagen op een beveiligd platform en wordt na 1 jaar verwijderd.
Sociale mediakanalen, bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Twitter en YouTube Gegevens die u via uw profielen beschikbaar heeft gesteld. Wanneer u een social media-platform gebruikt, worden details over hoe uw persoonlijke gegevens worden bewaard beschreven in het relevante social media-beleid.
Telefoonnummer Gegevens die u verstrekt Wij verzamelen geen identificatiegegevens van de beller wanneer u ons belt. We verzamelen alleen persoonlijke gegevens als u ermee instemt deze aan ons te verstrekken om een ​​dienst te kunnen leveren.
E-mail Gegevens die u verstrekt Wanneer u via e-mail contact met ons opneemt, bewaren wij uw e-mail en onze reactie daarop zolang het zakelijke probleem blijft bestaan ​​en er een legitiem belang bestaat. Wij bewaren deze gegevens gedurende vijf jaar na uw laatste interactie met ons, tenzij u uw toestemming intrekt.
Persoonlijk Gegevens die u verstrekt Als u uw contactgegevens aan ons heeft verstrekt tijdens een evenement, bijvoorbeeld een beurs, kunnen wij contact met u opnemen via e-mail, post of telefoon. De wettelijke basis hiervoor is gerechtvaardigd belang. Wij bewaren deze gegevens gedurende vijf jaar na uw laatste interactie met ons, tenzij u uw toestemming intrekt.
Vóór mei 2018 Diverse gegevens die u mogelijk aan ons heeft verstrekt Als we vóór mei 2018 al contact met u hebben opgenomen via e-mail of andere kanalen en u zich met de inhoud heeft beziggehouden, zullen we contact met u blijven opnemen. De wettelijke basis hiervoor is gerechtvaardigd belang. Wij bewaren deze gegevens gedurende vijf jaar na uw laatste interactie met ons, tenzij u uw toestemming intrekt.
Externe agent Diverse persoonlijke gegevens, waaronder naam, adres, rijbewijsgegevens, paspoortinformatie Deze gegevens zijn verzameld via een externe agent om u een dienst te kunnen leveren voor uw reis naar Schotland. Het kan zijn dat wij deze gegevens moeten delen met onze leveranciers om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Zodra de reis is voltooid, zal Hello Scotland uw gegevens vernietigen. We vragen ook dat onze leveranciers voldoen aan de AVG en de gegevens zullen vernietigen zodra ze niet langer nodig zijn.

 

Klanten

Als u een klant bent van Hello Scotland, of als u ons heeft gevraagd een offerte uit te brengen voor een werkstuk, bewaren wij uw gegevens op grond van de wettelijke basis van legitiem belang en kunnen wij u marketingmateriaal sturen, tenzij u uw toestemming intrekt.

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u als individu rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot de informatie die wij over u bewaren.

Deze rechten zijn:

 • Het recht om te worden geïnformeerd

 • Het recht op toegang

 • Het recht op rectificatie

 • Het recht om te wissen

 • Het recht om de verwerking te beperken

 • Het recht op dataportabiliteit

 • Het recht om bezwaar aan te tekenen

 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

U kunt meer lezen over uw individuele rechten op de website Informatie Commissaris van de Commissie website. Om een ​​van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Toegang tot uw informatie

Hallo Schotland is transparant en open als het gaat om het geven van toegang aan mensen tot hun persoonlijke gegevens. U kunt erachter komen of wij persoonlijke gegevens van u bewaren door contact met ons op te nemen of door een 'recht op toegang'-verzoek in te dienen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als we informatie over u bewaren, zullen we:

 • Geef je er een beschrijving van;

 • Vertel je waarom we het vasthouden;

 • Vertel aan wie het bekend kan worden gemaakt; En

 • Laat u een kopie van de informatie hebben

Links naar andere websites 

Dit privacybeleid heeft geen betrekking op de links op deze site die naar andere websites verwijzen. Wij raden u aan de privacyverklaringen van de andere websites die u bezoekt te lezen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 16 januari 2020. We controleren het regelmatig, dus misschien wilt u het van tijd tot tijd controleren. Als er significante wijzigingen worden aangebracht in het privacybeleid, bijvoorbeeld die van invloed zijn op de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. U kunt dit beleid op elk gewenst moment raadplegen via de link in de voettekst van onze website, of door ons om een ​​kopie te vragen.

Hoe contact met ons op

E-mail: inspireme@helloscotland.com
Telefoon: +44 (0) 141 944 224

Schrijf ons op:
Hallo Schotland
Dalsetterlaan 143
Glasgow
G15 8TE